MENU

Danh mục

Poolstore.vn Gò Vấp

 • Hotline 01
 • Hotline 02
 • Poolstore.vn Bình Thạnh

 • Hotline 01
 • Hotline 02
 • Báo giá dịch vụ lắp đặt

 • Hotline 01
 • Hotline 02
 • Video

  Krain - USA

  Họng phun xòe điều chỉnh giữa trung tâm FN15CS (center strip) KRAIN/MỸ

  Họng phun xòe điều chỉnh giữa trung tâm FN15CS (center strip) KRAIN/MỸ
  Model: FN15CS
  Lưu lượng dòng chảy: 0.15 – 0.84 m3/h
  Bán kính phun: 3.4 – 4.6m
  Kiểu phun: Trung tâm, ...

  Xem thêm

  Họng phun xòe điều chỉnh phun cao - thấp FN15HL (high low) KRAIN/MỸ

  Họng phun xòe điều chỉnh phun cao - thấp FN15HL (high low) KRAIN/MỸ
  Model: FN15HL
  Lưu lượng dòng chảy: 9,5 đến 11,4 L/phut
  Bán kính phun: Cao: 4.3m - 4.6m; Thấp: 1.2m - 1.5m
  Xem thêm

  Họng phun xoè điều chỉnh góc tưới ren trong KVF8 KRAIN/MỸ

  Họng phun xoè điều chỉnh góc tưới ren ngoài KVF8 KRAIN/MỸ
  Model: KVF8
  Lưu lượng dòng chảy: 0,09 đến 0,52 m3/h
  Bán kính phun: 2,7 đến 3,1 m
  Áp suất: 20 – 40 PSI(1,4 – 2,76 ...

  Xem thêm

  Họng phun xoè ren ngoài điều chỉnh góc tưới ren ngoài KV15 KRAIN/MỸ

  Họng phun xoè ren ngoài điều chỉnh góc tưới ren ngoài KV15 KRAIN/MỸ
  Model: KV15
  Lưu lượng dòng chảy: 0,30 đến 1,20 m3/h
  Bán kính phun: 4,3 đến 4,9 m
  Áp suất: 20 – 50 ...

  Xem thêm

  Thân phun có hành trình 30cm 78012 Pro S Spray KRAIN/MỸ

  Thân phun có hành trình 30cm 78012 Pro S Spray KRAIN/MỸ
  Model: 78012
  Chiều cao bật lên: 12" (30cm)
  Đầu vào: 1/2" (1,3 cm) Ren cái NPT
  Lưu lượng dòng chảy: 0 - 8 psi (0,6 ...

  Xem thêm

  0909 273179