MENU

Danh mục

Poolstore.vn Gò Vấp

 • Hotline 01
 • Hotline 02
 • Poolstore.vn Bình Thạnh

 • Hotline 03
 • Hotline 04
 • Báo giá Thi công và lắp đặt

 • Hotline 06
 • Hotline 05
 • Video

  Sản phẩm

  MÁY BƠM HỒ BƠI WATERCO 2405300 HYDROSTORM PLUS 3HP

  Bơm Hydrostorm Plus 300 3HP
  Q= 32.94 m3/h ( h = 10 m)
  230V 50Hz, 1 pha.
  Kết nối: 65mm ra 50mm
  Kích thước: 631 x 233 mm (DxR)

  Xem thêm

  MÁY BƠM HỒ BƠI WATERCO 2405200 HYDROSTORM PLUS 2HP

  Bơm Hydrostorm Plus 200 2HP
  Q= 21 m3/h ( h = 10 m)
  230V 50Hz, 1 pha.
  Kết nối: 50mm
  Kích thước: 631 x 233 mm (DxR)

  Xem thêm

  MÁY BƠM HỒ BƠI WATERCO 2405150 HYDROSTORM PLUS 1.5HP

  Bơm Hydrostorm Plus 150 1.5HP
  Q= 18.54 m3/h ( h = 10 m)
  230V 50Hz, 1 pha.
  Kết nối: 50mm
  Kích thước: 631 x 233 mm (DxR)

  Xem thêm

  MÁY BƠM HỒ BƠI WATERCO 2405100 HYDROSTORM PLUS 1HP

  Bơm Hydrostorm Plus 100 1HP
  Q= 13.2 m3/h ( h = 10 m)
  230V 50Hz, 1 pha.
  Kết nối: 50mm
  Kích thước: 631 x 233 mm (DxR)

  Xem thêm

  0909273179