MENU

Danh mục

Poolstore.vn Gò Vấp

 • Hotline 01
 • Hotline 02
 • Poolstore.vn Bình Thạnh

 • Hotline 01
 • Hotline 02
 • Báo giá dịch vụ lắp đặt

 • Hotline 01
 • Hotline 02
 • Video

  PENTAIR / MỸ

  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6G-104-INT Pentair, 2 HP, 50Hz

  Thông số kỹ thuật
  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6G-104-INT Pentair, 2HP, 50Hz
  Model: 5PHK2E6G-104-INT
  Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 33m3/h (H=10m)
  Mã lực/ Horsepower (HP): ...

  Xem thêm

  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6F-103-INT Pentair, 1.5HP, 50Hz

  Thông số kỹ thuật
  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6F-103-INT Pentair, 1.5 HP, 50Hz
  Model: 5PHK2E6F-103-INT
  Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 25m3/h (H=10m)
  Mã lực/ Horsepower (HP): ...

  Xem thêm

  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6E-102-INT Pentair, 1HP, 50Hz

  Thông số kỹ thuật
  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6E-102-INT Pentair, 1HP, 50Hz
  Model: 5PHK2E6E-102-INT
  Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 21m3/h (H=10m)
  Mã lực/ Horsepower (HP): ...

  Xem thêm

  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6D-101-INT Pentair, 0.75 HP, 50Hz

  Thông số kỹ thuật
  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6D-101-INT Pentair, 0.75 HP, 50Hz
  Model: 5PHK2E6D-101-INT
  Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 14m3/h (H=10m)
  Mã lực/ Horsepower ...

  Xem thêm

  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6C-100-INT Pentair, 0.5 HP, 50Hz

  Thông số kỹ thuật
  Máy bơm hồ bơi Supermax 5PHK2E6C-100-INT Pentair, 0.5 HP, 50Hz
  Model: 5PHK2E6C-100-INT
  Lưu lượng/ Flow ( m3/hr ): 12m3/h (H=10m)
  Mã lực/ Horsepower ...

  Xem thêm

  0909 273179