HOẠT ĐỘNG DỄ DÀNG

Với IntelliChlor, bạn có thể chọn một trong năm cấp độ xử lý. Chỉ cần nhấn nút, và bạn đã

Hình ảnh Lắp đặt thiết bị hồ bơi Pentair Mỹ

Máy lọc hồ bơi gia đình

Máy lọc hồ bơi gia đình Ảnh Vinapool

Máy lọc hồ bơi gia đình

Máy lọc hồ bơi gia đình Ảnh Vinapool